X
X
Back to the top
X

Πολιτική Προτασίας Προσωπικών Δεδομένων

 1. Αρχική
 2. /
 3. Πολιτική Προτασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

PERSONAL DATA PROTECTION POLICY

 

 1. Πολιτική Δεδομένων

Η παρούσα πολιτική περιγράφει τις πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε για να υποστηρίξουμε, τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες που παρέχει η «ΜΑΡΚΑΚΗ ΣΤ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ», ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, ως κατωτέρω περιγράφεται, ήτοι προϊόντα ένδυσης, υποδήματα, αξεσουάρ ένδυσης (π.χ. μαντίλια, καπέλα γάντια κλπ) και άλλα συναφή είδη και υπηρεσίες που παρέχονται από τη «ΜΑΡΚΑΚΗ ΣΤ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ» (εφεξής Προϊόντα και Υπηρείες της «ΜΑΡΚΑΚΗ ΣΤ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ» ή Προϊόντα και Υπηρεσίες). Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα εργαλεία και πληροφορίες στην ιστοσελίδα την οποία διατηρούμε στον διαδίκτυο, ονομαστικά: http//:www.proconhome.gr.

Η δήλωση αυτή αποτελεί αναλυτική επεξήγηση σχετικά με τις πληροφορίες, τις οποίες συλλέγουμε όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές, τυχόν τρίτους με τους οποίους τις μοιραζόμαστε, τις τυχόν περιπτώσεις κατά τις οποίες μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας, καθώς και τις εγγυήσεις που σας παρέχουμε προς τη διατήρηση των πληροφοριών αυτών ως ιδιωτικές και ασφαλείς. Η δήλωση αυτή καλύπτει κάθε τύπου συναλλαγή που πραγματοποιείτε με την εταιρεία μας, καθώς και κάθε υπηρεσία που σας παρέχουμε και απολαμβάνεται, μέσω των Προϊόντων μας, ως περιγράφονται ανωτέρω. (Διευκρίνιση: όπου «εσείς, εσάς, σας εννοείται το υποκείμενο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και όπου εμείς, μας, εμάς, εννοείται η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΡΚΑΚΗ ΣΤ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ», όπου κατάστημά μας εννοείται η έδρα της «ΜΑΡΚΑΚΗ ΣΤ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ» στο Μαρκόπουλο Αττικής (Λεωφόρος Πόρτο Ράφτη, αριθμ.80).

 

 1. Είδη πληροφοριών που συλλέγουμε

Για την παροχή των Προϊόντων και Υπηρεσιών της «ΜΑΡΚΑΚΗ ΣΤ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ», πρέπει να επεξεργαζόμαστε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς και την ισχύουσα νομοθεσία. Η συλλογή των πληροφοριών αυτών προέρχεται απευθείας από εσάς με την άμεση χορήγηση αυτών στην περίπτωση που προβείτε σε αγορά μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (e-shop) ή κατά την τυχόν εγγραφή σας και δημιουργία λογαριασμού στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα (e-shop), μέσο που παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να εγγράφονται αυτοβούλως δηλώνοντας παράλληλα το ενδιαφέρον τους για την αποστολή από μέρους μας ενημερωτικών ηλεκτρονικών φυλλαδίων (newsletter), των οποίων όμως μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή (unsubscribe) όποτε εσείς το αποφασίσετε καλώντας στο τηλέφωνο +30 2990 25533 ή καταχωρώντας το αντίστοιχο αίτημα στο e-mail info@proconhome.gr (βλ. παρακάτω «δικαίωμα στη λήθη»). Σε κάθε περίπτωση οι πληροφορίες που συλλέγονται αποθηκεύονται ηλεκτρονικά με τη μορφή αρχείων στο πρόγραμμα διαχείρισης πελατών που διατηρούμε στην εταιρεία μας, για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω. Επιπροσθέτως δυνάμεθα να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικές με εσάς κατά την πλοήγηση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, μέσω των «cookies» (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα «cookies» ανατρέξτε παρακάτω στην ενότητα «Cookies»).

Όσες πληροφορίες συγκαταλέγονται στην έννοια των προσωπικών δεδομένων και προβλέπονται απο τις διατάξεις του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και η συλλογή τους δεν στηρίζεται στον Νόμο ή στη σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης, συλλέγονται από τη «ΜΑΡΚΑΚΗ ΣΤ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ» μόνο στην περίπτωση που εσείς επιλέξετε να συναινέσετε ρητά. Δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας ή για την πρόσβαση στο περιεχόμενό της εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες, όπου ο επισκέπτης προβαίνει σε οποιαδήποτε αγορά ή στις περιπτώσεις που ο επισκέπτης προβαίνει σε εγγραφή του ως μέλος του ιστότοπου μας, μέσω της οποίας διαδικασίας ο επισκέπτης παράσχει ορισμένα προσωπικά του δεδομένα, τα οποία αντίστοιχα θα του ζητηθούν.

Δεν ζητούμε, δεν συλλέγουμε και δεν αποκτάμε πρόσβαση σε καμία περίπτωση και με κανέναν τρόπο σε ειδικές κατηγορίες («ευαίσθητων») προσωπικών δεδομένων. Ο πελάτης έχει την υποχρέωση να απέχει από την παροχή τέτοιων δεδομένων, που αφορούν το πρόσωπό του ή τρίτα υποκείμενα δεδομένων. Σε περίπτωση που κάποιος πελάτης προβεί σε σχετική παροχή τέτοιων δεδομένων στη «ΜΑΡΚΑΚΗ ΣΤ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ», αυτά θα διαγράφονται αμέσως μόλις αυτά υποπέσουν στην αντίληψή μας. Στη «ΜΑΡΚΑΚΗ ΣΤ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ» δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντι σε πελάτες ή σε τρίτα μέρη για τυχόν παροχή ή/και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις πελατών κατά παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης.

Η «ΜΑΡΚΑΚΗ ΣΤ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ» δεν αποθηκεύει και δεν συλλέγει τα στοιχεία πληρωμής κατά τις ηλεκτρονικές ή online πληρωμές μέσω πιστωτικών, χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών. Συγκεκριμένα, με την καταχώρηση του αριθμού, τον κωδικό ασφαλείας, του ονοματεπώνυμου κατόχου και της ημερομηνίας λήξης της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας και την ολοκλήρωση της πληρωμής, τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται αυτόματα στο αρμόδιο πιστωτικό ίδρυμα. Κατόπιν αυτού το ως άνω πιστωτικό ίδρυμα συλλέγει τα δεδομένα και προχωράει με την πληρωμή και στη συνέχεια επιβεβαιώνει στη «ΜΑΡΚΑΚΗ ΣΤ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ» την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

 

Στη «ΜΑΡΚΑΚΗ ΣΤ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ» δύναται να συλλέξουμε και να αποθηκεύσουμε τις παρακάτω προσωπικές πληροφορίες για εσάς από περιοριστικά αναφερόμενες πηγές όπως δεδομένα ταυτοποίησης, επικοινωνίας και συναλλαγών όταν προβαίνετε σε ηλεκτρονικές αγορές Προϊόντων ή εν γένει κάνοντας χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η «ΜΑΡΚΑΚΗ ΣΤ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ» μέσω των φυσικών καταστημάτων της και κατ’ επέκταση του ηλεκτρονικού καταστήματος στην ιστοσελίδα https://www.proconhome.gr.

Συλλέγουμε πληροφορίες που εσείς μας παρέχετε αυτοβούλως μέσω της φόρμας που συμπληρώνετε στην περίπτωση που προβείτε σε κάποια αγορά μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

 

 1. Χρήση των Cookies

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, για λόγους marketing καθώς και για στατιστικούς λόγους, έτσι ώστε να καθορίζονται οι περιοχές, στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση.

Το https://www.proconhome.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το https://www.proconhome.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες αλλά και μας επιτρέπουν να σας παρουσιάσουμε διαφημιστικό & επιμορφωτικό περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα https://www.proconhome.gr.

Οι κατηγορίες των cookies έχουν ως εξής:

 • Αναγκαία Cookies

Τα αναγκαία cookies επιδρούν σε βασικές λειτουργίες του site, όπως, ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά, την προσθήκη Προϊόντων στο καλάθι αγορών σας, την προσθήκη Προϊόντων στη λίστα με τις επιλογές σας για μελλοντικές αγορές (wishlist), την ηλεκτρονική πληρωμή. Χωρίς αυτά τα απαραίτητα Cookies, πλήττεται άμεσα η ομαλή λειτουργία του https://www.proconhome.gr και περιορίζεται η προσωπική σας εμπειρία πλοήγησης.

 • Cookies λειτουργικότητας

Τα cookies λειτουργικότητας μνημονεύουν τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγηση σας στον ιστότοπό μας, ώστε να μας δίδεται η δυνατότητα να σας προτείνουμε τα κατάλληλα Προϊόντα σε συνάρτηση με τις ανάγκες σας, διευκολύνοντας σας έτσι στο να εντοπίζετε πολύ πιο εύκολα αυτό που επιθυμείτε να εξεύρετε.

 • Cookies επιδόσεων

Τα cookies επιδόσεων επιδίδονται στη συλλογή πληροφοριών σε σχέση με το πώς διενεργείται η χρήση από τους επισκέπτες του ιστότοπού μας. Επιπλέον δίνουν στο αρμόδιό τεχνικό μας τμήμα επεξεργασίας αυτών, τη δυνατότητα, ενδεικτικά, να εντοπίζει σελίδες, τις οποίες ο περιηγητής στον ιστότοπό μας επισκέπτεται συχνότερα, γίνεται ενημέρωση όσον αφορά τυχόν προβλημάτων που τυχόν προκύπψουν κατά την πλοήγηση του επισκέπτη στον ιστότοπο κλπ. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες του περιηγητή, οι πληροφορίες είναι συλλογικές για όλους τους περιηγητές, λειτουργούν ως στοιχεία-στατιστικά (stats) και συνεπώς, είναι ανώνυμες. Η χρήση τους γίνεται αποκλειστικά για να τη βελτίωση της λειτουργίας του https://www.proconhome.gr.

 • Cookies Διαφήμισης

Τα cookies διαφήμισης χρησιμοποιούνται για να παρέχουν διαφημίσεις, οι οποίες είναι αποκλειστικά διαμορφωμένες προς τα προσωπικά σας ενδιαφέροντά. Χρησιμοποιούνται επίσης για την προβολή διαφημίσεων ή προσφορών που είναι άρηκτα συνδεδεμένες με τις εκάστοτε ανάγκες του επισκέπτη του ιστότοπου με αποτέλεσμα να περιορίζοντας έτσι τα ασύνδετα και μη συσχετιζόμενα με τις ειδικές προτιμήσεις σας διαφημιστικά μηνύματα (banners). Τέλος παρέχουν στατιστικές πληροφορίες που συλλέγονται με σκοπό τον καθορισμό της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων που παρέχονται μέσω του ιστότοπού μας.

 • Cookies Analytics

Πρόκειται για υποσύνολο των cookies λειτουργικότητας και μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των ποικίλων λειτουργιών του ιστότοπού μας, με σκοπό την αδιάκοπη βελτίωση της εμπειρίας που σας παρέχεται μέσω του ιστότοπού μας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις δύναται να προβληθούν διαφημίσεις της proconhome σε τρίτους προμηθευτές (συμπεριλαμβανομένης και της Google) σε έτερους ιστότοπους του διαδικτύου και να γίνει χρήση cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη περιήγηση του χρήστη στην ιστοσελίδα https://www.proconhome.gr.

H https://www.proconhome.gr δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα του για επαναληπτικό μάρκετινγκ.
Επίσης μπορείτε να ρυθμίσετε τον Περιηγητή σας (chrome,firefox edge κλπ), να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σε κάθε τέτοια περίπτωση ενδέχεται να μην μπορέσετε να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητές του.

To https://www.proconhome.gr χρησιμοποιεί κατά περιπτώσεις τις λειτουργίες του Google Analytics για τις διαφημίσεις της (όπως ενδεικτικά για επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης Δικτύου εμφάνισης Google κτλ). Δύνασθε επίσης, ως επισκέπτης, προβαίνοντας σε χρήση των Ρυθμίσεων διαφημίσεων της Google, να εξαιρεθείτε από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής αλλά ακόμα και να προσαρμόσετε τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google.

To https://www.proconhome.gr και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν μαζί cookies (όπως τα cookies του Google Analytics) για την ενημέρωση, τη βελτιστοποίηση και την προβολή διαφημίσεων, σύμφωνα με προηγούμενες επισκέψεις κάποιων χρηστών στον ιστότοπό της, για την εκτέλεση αναφορών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εμφανίζονται οι διαφημίσεις του https://www.proconhome.gr, άλλες χρήσεις υπηρεσιών διαφήμισης, αλληλεπιδράσεις με αυτές τις εμφανίσεις διαφημίσεων και υπηρεσίες διαφήμισης που σχετίζονται με επισκέψεις στην ιστοσελίδα https://www.proconhome.gr. To https://www.proconhome.gr δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google ή τα δεδομένα κοινού τρίτου μέρους (όπως η ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα) με το Google Analytics.

Έχουμε τη δυνατότητα, εφόσον προκύψει ανάλογη ανάγκη και διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσπουμε αυτή την πολιτική για cookies οποτεδήποτε. Οιεσδήποτε αλλαγές στην πολιτική Cookies, όπως παρατίθεται στο παρόν, θα ισχύουν κάθε φορά αρχής γενομένης από το χρονικό σημείο κατά το οποίο η αναθεωρημένη πλέον πολιτική Cookies είναι διαθέσιμη στον ιστοτοπό μας προς σχετική ενημέρωση και αποδοχή από τον επισκέπτη.

Εν κατακλείδι οφείλετε να είστε ενημερωμένοι σχετικά με το γεγονός ότι δεν ελέγχουμε τα Cookies, τα οποία τυχόν διαφημιστές τρίτων ενδέχεται να χρησιμοποιούν δικά τους Cookies για σκοπούς ως αναφέρονται ανωτέρω και συγκεκριμένα για να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητές σας κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας.

 

 • Πιστωτικός έλεγχος

Στη «ΜΑΡΚΑΚΗ ΣΤ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ», σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να προβούμε σε ορισμένους πιστωτικούς ελέγχους με τις αρμόδιες υπηρεσίες όταν αιτείστε να χρησιμοποιήσετε μία υπηρεσία μας ή να λάβετε ένα Προϊόν. Στην περίπτωση που συμβαίνει κάτι τέτοιο, η ενημέρωσή σας προς τούτο θα αναφέρεται στους όρους και τις προϋποθέσεις του φορέα, ο οποίος θα εκτελεί την επεξεργασία της δραστηριότητας μεταξύ σας.

 1. Χρήση των πληροφορίών που συλλέγουμε και για ποιους σκοπούς τις συλλέγουμε

Τις πληροφορίες που συλλέγουμε τις χρησιμοποιούμε όπως περιγράφεται παρακάτω και προκειμένου να παρέχουμε και να υποστηρίζουμε τα Προϊόντα και τις συναφείς υπηρεσίες που περιγράφονται στους Όρους χρήσης μας.

Η συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων, που συλλέγει η «ΜΑΡΚΑΚΗ ΣΤ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ», γίνεται για συγκεκριμένους σκοπούς και στις εξής περιπτώσεις:

 

 • Συναλλαγές

Η «ΜΑΡΚΑΚΗ ΣΤ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ» δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία σας για τη διεκπεραίωση τυχόν συναλλαγών σας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος που διατηρει στον ιστότοπο https://www.proconhome.gr, όπως πληρωμές με πιστωτική κάρτα κ.λπ.

 

 • Βελτίωση και προσαρμογή του δικτυακού τόπου

Τις πληροφορίες αυτές η «ΜΑΡΚΑΚΗ ΣΤ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ» πρόκειται να τις χρησιμοποιήσει μόνο για τους λόγους για τους οποίους συλλέχθηκαν και για να παρέχει σε εσάς πληροφορίες. Επίσης, θα τις χρησιμοποιήσει για να προσαρμόσει το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου στις ανάγκες σας και για να βελτιώσει τη σύνθεση, τις μεταβολές και τη δυναμική του.

 

 • Παροχή, εξατομίκευση και βελτίωση των Προϊόντων

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που έχουμε για εσάς για να εξατομικεύουμε τις ανάγκες σας, παρέχοντάς σας μεταξύ άλλων δυνατότητες, και προτάσεις.

 

Τέλος ο σχεδιασμός των υπηρεσιών που σας παρέχουμε είναι φιλικώς διαμορφωμένος, ώστε να συμβαδίζει με τον κανονισμό (data by protection).

 

 • Νόμιμη χρήση

Στη «ΜΑΡΚΑΚΗ ΣΤ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ» συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, αποκαλύπτουμε και εν γένει επεξεργαζόμαστε και τα προσωπικά σας στοιχεία, όταν αυτό απαιτείται από τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και/ή από τον Νόμο, ή όταν αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να προστατεύσουμε τα δικά μας και δικά σας συμφέροντα όπως αυτά απορρέουν από την μεταξύ μας συναλλακτική και συμβατική σχέση ή σχέση επιχείρησης – καταναλωτή.

 

 • Εμπορική προώθηση (marketing)

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας προκειμένου να σας στέλνουμε επικοινωνίες μάρκετινγκ, να επικοινωνούμε μαζί σας για τα Προϊόντα μας και να σας ενημερώνουμε σχετικά με τις πολιτικές και τους όρους μας. Επίσης, χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να είμαστε σε θέση να ανταποκρινόμαστε με στοχευμένη γνώση όταν επικοινωνείτε μαζί μας.

 • Αποκάλυψη Δεδομένων

Στην «ΜΑΡΚΑΚΗ ΣΤ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ» δύναται να διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε συνεργάτες π.χ. για προωθητικούς σκοπούς και σκοπούς επικοινωνίας αυτών μαζί σας, μόνο εφόσον έχετε παράσχει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Η γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες του info@proconhome.gr κατά την εγγραφή τους ως μέλη της ιστοσελίδας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με το παρόν. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συναινεί στην κατά τα ανωτέρω χρήση των προσωπικών του στοιχείων, δεν θα πρέπει να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία. Σε καμία περίπτωση δε λαμβάνει χώρα τυχόν πώληση ή ενοικίαση των προσωπικών σας δεδομένων προς τρίτους. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την «ΜΑΡΚΑΚΗ ΣΤ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ» για να βελτιώνουμε συνεχώς την εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες που παρέχουμε προς εσάς.

 

 • Σύνδεσμοι

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες. Η παρούσα δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν ισχύει όσον αφορά στην πρόσβαση του χρήστη σε άλλες ιστοσελίδες.

 

 • Επικοινωνία μέσω της σχετικής πλατφόρμας του ιστότοπου

Στην περίπτωση που κάποιος χρήστης επικοινωνεί μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, η παροχή εκ μέρους του χρήστη προσωπικών δεδομένων του γίνεται οικειοθελώς και αποκλειστικά κατά την ελεύθερη βούληση του χρήστη. Θα επεξεργαστούμε τα εν λόγω παρασχεθέντα προσωπικά δεδομένα μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τον συγκεκριμένο σκοπό.

 

 • Δίκτυα Κοινωνικής Δικτύωσης

Ενδέχεται εντός της Ιστοσελίδας μας να προσφέρεται η δυνατότητα διαμοιρασμού σε Κοινωνικά Δίκτυα (share) και η χρήση άλλών συναφών εργαλείων που σας επιτρέπουν να μοιραστείτε τις δράσεις σας εντός της Ιστοσελίδα με άλλες εφαρμογές, ιστοσελίδες ή μαζικά μέσα ενημέρωσης, και το αντίστροφο. Η χρήση αυτών επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών με τους φίλους σας ή το γενικό κοινό, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε καθορίσει στο προσωπικό σας προφίλ. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου αυτών των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χειρίζονται τα δεδομένα σας.

 

Τέλος, θα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας μόνο με τη συγκατάθεση σας, εκτός των παρακάτω περιπτώσεων:

Είναι απαραίτητο να επιδιώξουμε τα νόμιμα συμφέροντά μας.

Σε περίπτωση προετοιμασίας προκειμένου να συμβληθούμε μαζί σας.

Για τη συμμόρφωση με τις αρχές για την καταπολέμηση ενεργειών που χαρακτηρίζονται ως εγκληματικές.

Για λόγους υπέρ Δημοσίου συμφέροντος.

 

 1. Νομική βάση – κανονιστικό πλαίσιο για την επεξεργασία των δεδομένων σας

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών της «ΜΑΡΚΑΚΗ ΣΤ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ» διέπεται από τους όρους της παρούσας, από τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) [EU General Data Protection Regulation (GDPR) – Νόμος 4624/2019 κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου κατ’ ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016].

 

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας με τους τρόπους που περιγράφονται ανωτέρω και ειδικότερα:

α) όπως απαιτείται για την εκπλήρωση των Όρων χρήσης της «ΜΑΡΚΑΚΗ ΣΤ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ» (proconhome)

β) σύμφωνα με τη συναίνεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή μέσω της επικοινωνίας μαζί μας στα στοιχεία που σας παρέχουμε στην ενότητα «τρόποι επικοινωνίας με τη «ΜΑΡΚΑΚΗ ΣΤ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ»

γ) όπως απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις

δ) για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας, ή των συμφερόντων τρίτων

ε) όπως απαιτείται για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος

στ) όπως απαιτείται για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων μας, εκτός αν τα δικά σας συμφέροντα ή θεμελιώδη δικαιώματα ή θεμελιώδεις ελευθερίες που υπαγορεύουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων υπερισχύουν των εν λόγω συμφερόντων, ήτοι χωρίς να περιορίζουμε τον στενό πηρύνα τον δικαιωμάτων σας και σε κάθε περίπτωση τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας.

 

 1. Δικαιώματα και τρόποι άσκησης αυτών όπως σας παρέχονται από το κανονιστικό πλαίσιο του ΓΚΠΔ

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, μεταφοράς και διαγραφής των δεδομένων σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να εναντιωθείτε και να περιορίσετε ορισμένες πράξεις επεξεργασίας των δεδομένων σας. Περαιτέρω ο Κανονισμός περιλαμβάνει:

 • Δικαίωμα Διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων σας (ως άνω περιγράφεται) τη διόρθωση ανακριβών στοιχείων καθώς και τη συμπλήρωση ελλειπών δεδομένων που σας αφορούν. Επίσης o υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας, θα σας ανακοινώνει κάθε διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 16, το άρθρο 17 παράγραφος 1 και το άρθρο 18 εφαρμοζόμενο σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας θα σας ενημερώνει σχετικά με τους εν λόγω αποδέκτες, εφόσον αυτό ζητηθεί από εσάς.

 

 • Δικαίωμα Ανάκλησης της συγκατάθεσης σας: Σε ορισμένες περιπτώσεις δύναστε να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας στην επεξεργασία των δεδομένων. Την ανάκληση αυτή μπορείτε να την πράξετε ανά πάσα στιγμή, ενδέχεται όμως υπό προϋποθέσεις να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας εάν υπάρχει άλλος νόμιμος λόγος για να πράξουμε αυτό.

 

 • Δικαίωμα Ενημέρωσης και Πρόσβασης στα δεδομένα: Έχετε το δικαίωμα σαφέστερης και περισσότερης ενημέρωσης επί της συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων, επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, αλλά και της πρόσβασης σε αυτά οποτεδήποτε το επιθυμείτε κατόπιν πάντα επικοινωνίας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων σας, στα στοιχεία επικοινωνίας που διατίθενται παρακάτω. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας δύναται να σας παρέχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για επιπλέον αντίγραφα που ενδέχεται να ζητηθούν από εσάς, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να σας επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους για διοικητικά έξοδα. Εάν υποβάλλετε το αίτημα σας με ηλεκτρονικά μέσα και εκτός εάν ζητήσετε κάτι διαφορετικό, η ενημέρωση θα σας παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή που χρησιμοποιείται συνήθως.

 

 • Δικαίωμα Περιορισμού της επεξεργασίας: Δικαιούστε να εξασφαλίζετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων σας τον περιορισμό της επεξεργασίας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

 

 • Δικαίωμα Εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας υπό προϋποθέσεις και συγκεκριμένα στις περιπτώσεις που αφορούν σκοπούς απευθείας και άμεσης εμπορικής προώθησης. Επίσης μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία όπου πραγματοποιούμε εργασίες για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, ή για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων μας ή των συμφερόντων τρίτων.

 

 • Δικαίωμα Φορητότητας των δεδομένων: Δικαιούστε εφόσον το επιθυμείτε, να λάβετε ή να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων σας. Πρέπει επίσης να τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις ώστε η ανωτέρω μεταφορά να είναι εφικτή.

 

Τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε ερχόμενοι σε επικοινωνία με την εταιρεία μας μέσω των στοιχείων που παρατίθενται παρακάτω ενότητα «τρόποι επικοινωνίας με τη «ΜΑΡΚΑΚΗ ΣΤ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ».

 • Δικαίωμα Υποβολής Παραπόνων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλεται κάθε παράπονο που τυχόν έχετε προς την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ιστοσελίδα http://www.dpa.gr ή στο e-mail contact@dpa.gr ή στο τηλέφωνο 210-6475600 ή στη Ρυθμιστική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της χώρας που διαμένετε μόνιμα ή προσωρινά.

 

 1. Χρονικό διάστημα διατήρησης δεδομένων

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ήτοι αποθηκεύουμε τα δεδομλενα σας έως ότου να καταστούν αυτά μη απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών μας και των Προϊόντων μας είτε έως ότου ασκήσετε το αντίστοιχο δικαίωμα σας. Αυτό προσδιορίζεται κατά περίπτωση και εξαρτάται, από τη φύση των δεδομένων, την αιτία συλλογής και επεξεργασίας τους, και από τις σχετικές νομικές και λειτουργικές ανάγκες διατήρησης των δεδομένων.

 

 1. Ανταπόκριση σε νομικά αιτήματα και αποτροπη βλάβης

Αποκτούμε πρόσβαση στις πληροφορίες σας, τις διατηρούμε και τις κοινοποιούμε σε ρυθμιστικές, διωκτικές ή άλλες αρχές:

Ανταποκρινόμενοι σε νομικό αίτημα, εφόσον θεωρούμε καλή τη πίστη ότι κάτι τέτοιο είναι επιβεβλημένο από το νόμο. Μπορεί επίσης να ανταποκριθούμε σε νομικά αιτήματα, εφόσον πιστεύουμε καλή τη πίστει ότι η ανταπόκριση απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία στη συγκεκριμένη δικαιοδοσία, επηρεάζει χρήστες σε εκείνη τη δικαιοδοσία και είναι σύμφωνη με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.

Όταν κρίνουμε καλή τη πίστει ότι είναι απαραίτητο να εντοπίσουμε, να αποτρέψουμε και να αντιμετωπίσουμε απάτες, μη εξουσιοδοτημένη χρήση των Προϊόντων, παραβιάσεις των Όρων χρήσης ή των πολιτικών μας ή άλλες επιβλαβείς ή παράνομες δραστηριότητες, καθώς και για τη δική μας προστασία (συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων, των στοιχείων ιδιοκτησίας ή των Προϊόντων μας), τη δική σας προστασία ή τρίτων, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο ερευνών ή αιτημάτων από ρυθμιστικές αρχές, καθώς και για την αποτροπή θανάτου ή επικείμενης σωματικής βλάβης.

Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε για εσάς ενδέχεται να είναι προσβάσιμες ή να διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν αυτές είναι αντικείμενο νομικού αιτήματος ή υποχρέωσης, κρατικής έρευνας ή ερευνών για πιθανές παραβιάσεις των όρων χρήσης ή των πολιτικών μας, ή οτιδήποτε έχει να κάνει με την αποτροπή βλάβης. Επίσης, διατηρούμε πληροφορίες από λογαριασμούς που έχουν απενεργοποιηθεί για παραβιάσεις των όρων χρήσης για τουλάχιστον ένα έτος, προκειμένου να αποτρέψουμε την επανειλημμένη κατάχρηση ή άλλες παραβιάσεις των όρων χρήσης.

 

 1. Ενημέρωση για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας πολιτικής

Πριν από οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας πολιτικής, θα σας ενημερώσουμε και θα έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε την τυχόν αναθεωρημένη πολιτική.

 

 1. Διατήρηση της ασφάλειας των πληροφοριών σας

Στην «ΜΑΡΚΑΚΗ ΣΤ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ» τηρούμε μια σειρά από μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν κρυπτογράφηση και άλλες ακόμα μορφές ασφάλειας. Απαιτούμε από το προσωπικό μας, το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο να επεξεργάζεται τις πληροφορίες σας να είναι κάθε σχετική του ενέργεια πλήρως συμμορφωμένα με τον κανονισμό ΓΚΠΔ, εφαρμόζοντας τα αρμόζοντα μέτρα για τη χρήση και τη τυχόν διαβίβαση των πληροφοριών σας και παράλληλα εξαντλώντας κάθε δυνατό μέσο για την επαρκέστερη προστασία των δεδομένων σας. Οι πληροφορίες που μας παρέχετε αποθηκεύονται σε αποκλειστικής μας κυριότητας και νόμιμης χρήσης διακομιστή (server), ο οποίος εκσυγχρονίζεται και ενημερώνεται από εμάς όταν αυτό κριθεί απαραίτητο. Η πρόσβαση στο λογισμικό το οποίο χρησιμοποιούμε και το οποίο εμπεριέχει τις πληροφορίες σας, γίνεται με χρήση μοναδικού κωδικού από τους υπεύθυνους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα που χρησιμοποιούμε ανατρέξτε στην ενότητα «τρόποι επικοινωνίας με τη «ΜΑΡΚΑΚΗ ΣΤ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ» κατωτέρω.

Στη «ΜΑΡΚΑΚΗ ΣΤ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ» λαμβάνουμε κάθε δυνατή προφύλαξη, προκειμένου τα προσωπικά δεδομένα σας να είναι ασφαλή. Εντούτοις, λόγω της φύσης του διαδικτύου, δεν δύναται να εγγυηθεί την προστασία των επικοινωνιών ή των αποθηκευμένων στους διακομιστές (browsers) της στοιχείων από τυχόν αυθαίρετη πρόσβαση τρίτων μερών.

 

Στη «ΜΑΡΚΑΚΗ ΣΤ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ» εφαρμόζουμε μέτρα ασφαλείας σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο, με σκοπό την ασφάλεια των δεδομένων που συλλεξαμε από εσάς, έναντι της όποιας εκούσιας ή ακούσιας απόπειρας, χειρισμού, απώλειας, καταστροφής ή γενικότερα πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένο άτομο. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες συλλέγονται προσωπικά δεδομένα και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, η πληροφορία θα διακινείται υπό κρυπτογραφημένη μορφή, ελλιπούντος του προσωπικού τους χαρακτήρα, ώστε να αποφεύγεται η όποια κατάχρηση των εν λόγω δεδομένων εκ μέρους του όποιου τρίτου. Τα μέτρα ασφαλείας μας υπόκεινται σε συνεχείς ελέγχους και αναμορφώσεις, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις.

 

Εάν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου ή στην περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και Προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη «ΜΑΡΚΑΚΗ ΣΤ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ στα τηλέφωνα και τις διευθύνσεις που τίθενται κατωτέρω και συγκεκριμένα στην ενότητα «τρόποι επικοινωνίας με τη «ΜΑΡΚΑΚΗ ΣΤ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ»».

 

 1. Τρόποι επικοινωνίας με τη «ΜΑΡΚΑΚΗ ΣΤ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ»

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το απόρρητο. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους παρακάτω τρόπους:

 • Τηλέφωνο: +30 22990 25533
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@proconhome.gr
 • Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Πόρτο Ράφτη 80

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των πληροφοριών σας είναι η ατομικλή επιχείρηση με την επωνυμία «ΜΑΡΚΑΚΗ ΣΤ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ» και το κεντρικό κατάστημα της ως άνω εταιρείας στο Μαρκόπουλο Αττικής, Λεωφόρος Πόρτο Ράφτη αριθμ. 80, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους παραπάνω τρόπους.

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείται τις Υπηρεσίες και τα Προϊόντα μας, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης μαζί με την Πολιτική Απορρήτου που αποτελούν άμεση συνέχεια αυτών.

 

 

 

 

 

Συναινώ να λαμβάνω ενημερωτικούς καταλόγους για νέα και προσφορές από τη «ΜΑΡΚΑΚΗ ΣΤ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ», σχετικά με τις υπηρεσίες και τα Προϊόντα αυτής. Τα στοιχεία μου στη βάση δεδομένων που διατηρεί η «ΜΑΡΚΑΚΗ ΣΤ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ» θα είναι πλήρως προστατευμένα και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Έχω τη δυνατότητα και το δικαίωμα να ζητήσω τη διακοπή της αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων και η επικοινωνία, στέλνοντας e-mail στο info@proconhome.gr ή στο τηλέφωνο +30 22990 25533 ή κάνοντας χρήση της δυνατότητας διαγραφής (unsubscribe) σε κάθε αποστολή Newsletter ή μέσω της ιστοσελίδας http://www.proconhome.gr.

Κάντε εγγραφή στο newsletter μας για να λαμβάνετε τις προσφορές μας!
@ copyright 2020

COVID-19 | Παράδοση στην πόρτα σου χωρίς επαφή

Αγαπητέ Πελάτη,
στην Proconhome αντιμετωπίζουμε υπεύθυνα τη σοβαρότητα της κατάστασης φροντίζοντας οι παραγγελίες σας να είναι ασφαλείς. Με σεβασμό στους πελάτες μας, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας & υγιεινής και απολυμαίνουμε σχολαστικά τους χώρους μας. Ο συνεργάτης μας, εξοπλισμένος με τα απαραίτητα παραδίδει το δέμα σας τηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ